Tänk dig en värld utan spikplåtar…

Ristek – proffs inom spikplåtar

Spikplåtar, även kallade spikplattor, började användas i Finland på 70-talet och har utvecklats till industriella produkter för en rad olika användningsändamål, bland annat tillverkning av takstolar samt inom förpackningsindustrin.

Spikplåtar hör till Risteks huvudprodukter och de tillverkas som egna produkter i Lahtis och säljs huvudsakligen direkt till industrin.

Vårt tillverknings- och försäljningsprogram innehåller även maskiner och utrustning för takstolstillverkning framtagna utifrån takstolstillverkarnas praktiska erfarenheter, samt designprogram för utformning av NR-takstolar.