Skip to content

Easi-joist®

EASI-JOIST®

Konstruktionsplanerarens kostnadseffektiva dröm för många ändamål

easi-joist® är en idealisk lösning för takstolar som ska vara lätta, men också hållbara vid tung belastning. easi-joist® skräddarsys alltid enligt behov och möjliggör många olika konstruktioner och frihet för planeraren.   

easi-joist® för tak-, vägg- och golvkonstruktioner. Lösningen består av träsenor som har satts ihop med galler av särskilt stark EP 1 985 774 A1-metall.  

Högkvalitativ husteknik utan borrning, sågning eller inskärning

Golv med easi-joist®

En flexibel lösning som beaktar hustekniken 

Med easi-joist® är det lätt att installera husteknik i golv, t.ex. rör och ledningar, utan onödig borrning och inskärning.  

 • långa spännvidder och bra bärkraft 
 • lätt och enkelt att hantera och installera 
 • utomordentlig brandsäkerhet och ljudisolering 
 • lösning i enlighet med klass EFT-3 gällande krav på träkonstruktioner 

Tak med easi-rafter®

Lätta att hantera, man bor varmt 

Med easi-rafter® är det lätt att installera husteknik i tak utan onödig borrning, sågning och inskärning. På bygget är det lättare att hantera lätta konstruktioner än vanliga av helträ, och konstruktionen har ett utomordentligt värmevärde. 

 • planeringen möjliggör optimerade konstruktioner och minskar behovet av material 
 • lätt och enkelt att hantera och installera 
 • mycket bra värmeisolering 

Väggar med easi-panel®

En lätt men stark konstruktion som håller länge

easi-panel® erbjuder kostnadseffektiva och starka väggkonstruktioner med smidig installering och utmärkt kvalitet.   

 • kombinerar träets lätthet och metallens strukturella egenskaper 
 • mycket bra värmeisolering 
 • fabrikstillverkade och skräddarsydda väggkonstruktioner som gör byggnadsfasen betydligt snabbare 
 • finns med olika ytbehandlingar enligt de krav som ställs 

Behöver du hjälp med teknisk planering och beräkning av tak och takstolar?

Vårt lokala tekniska stöd är alltid nära dig.